Quà tặng cổ điển

Anonim

Megan điều hành một cửa hàng rất thú vị trên Etsy với một số công cụ cổ điển thực sự thú vị. Cuốn sách này, cuốn sách lớn của những điều cần làm và làm là từ những năm 1960, và có hơn 40 hàng thủ công retro cho trẻ em. Nó quay trở lại những điều cơ bản với các tiêu đề như "Phát với hộp và vùng chứa" hoặc "Phát với âm thanh và âm nhạc".

Cửa hàng của Megan thân thiện với môi trường và sử dụng bao bì tái chế cũng rất tốt để biết. Cô ấy có một phần bán hàng bao gồm cuốn sách nàyRudolph, cùng một cuốn sách chúng tôi đã lớn lên. Đó là một cuốn sách vàng in năm 1958.